a získate vami najvyššie
vytočenú zľavu!

Akcia Koleso zliav prebieha

od 25. 11.
do 27. 11. 2022.

Počas trvania akcie môžete skúsiť šťastie
a vytočiť si zľavu, ktorú uplatníte na www.raabe.sk
a www.expolpedagogika.sk.